संकेतस्थळाला भेट दिल्याबद्दल धन्यवाद !!!!!!.


मंडळाचे उद्धिष्ट :-1) स्नेहसंमेलनाला भेटून सुख दुःख वाटून घेण्यासाठी.

2) वधू वर संमेलन.

3) प्रतिष्टीत मान्यवरांचे मार्गदर्शन भेटण्यासाठी.

4) विद्यार्थ्यांचे गुणगौरव करण्यासाठी.

5) गरजूंना मदत करणे.Welcome To Our Mandal

Our Mandal Has Over 500 Members

Community Service is calling, no need for stalling.